IaaC Terraform автоматизація legacy/baremetal environment

З чого починається будь-який масштабний проект в інтернеті, з серверів та іншого устаткування, а так як тепер важливо 100% можливість відтворити всю інфраструктуру з коду то й використання terraform для побудови такої інфраструктури буде ідеальним рішенням, так як використання git як source of truth є логічним і правильним і коли у нас є велика кількість providers для того ж terraform ( libvirt, xen та інших ) також можливо розробити свого провайдера котрий для прикладу налаштує маршрутизатор чи коммутатор.

Розглянемо простоту конфігурації для libvirt( kvm ) віртуалізації :

 1. Створимо файл main.tf з наступним контентом :
terraform {
 required_providers {
  libvirt = {
   source = "dmacvicar/libvirt"
  }
 }
}

provider "libvirt" {
  uri = "qemu:///system"
}

resource "libvirt_domain" "terraform_test" {
 name = "terraform_test"
}

2. далі нам потрібно запустити terraform init

3. після запускаємо terraform plan

у данному прикладі ми створюємо віртуальну машину terraform_test

Terraform used the selected providers to generate the following execution plan. Resource actions are indicated with the following symbols:
 + create

Terraform will perform the following actions:

 # libvirt_domain.terraform_test will be created
 + resource "libvirt_domain" "terraform_test" {
   + arch    = (known after apply)
   + emulator  = (known after apply)
   + fw_cfg_name = "opt/com.coreos/config"
   + id     = (known after apply)
   + machine   = (known after apply)
   + memory   = 512
   + name    = "terraform_test"
   + qemu_agent = false
   + running   = true
   + vcpu    = 1
  }

Plan: 1 to add, 0 to change, 0 to destroy.

4. далі створюємо віртуальну машину за допомогою terraform давши команду terraform apply:

terraform apply

Terraform used the selected providers to generate the following execution plan. Resource actions are indicated with the following symbols:
 + create

Terraform will perform the following actions:

 # libvirt_domain.terraform_test will be created
 + resource "libvirt_domain" "terraform_test" {
   + arch    = (known after apply)
   + emulator  = (known after apply)
   + fw_cfg_name = "opt/com.coreos/config"
   + id     = (known after apply)
   + machine   = (known after apply)
   + memory   = 512
   + name    = "terraform_test"
   + qemu_agent = false
   + running   = true
   + vcpu    = 1
  }

Plan: 1 to add, 0 to change, 0 to destroy.

Do you want to perform these actions?
 Terraform will perform the actions described above.
 Only 'yes' will be accepted to approve.

 Enter a value: yes

libvirt_domain.terraform_test: Creating...
libvirt_domain.terraform_test: Creation complete after 1s [id=cd2f61a8-cf03-432b-b5f5-d4d623be374b]

Apply complete! Resources: 1 added, 0 changed, 0 destroyed.

5. переконаємось що віртуальну машину було створено за допомогою команди virsh list :

virsh list
 Id  Name              State
----------------------------------------------------
 2   terraform_test         running

Як ми побачили створилась віртуальна машина, тепер заберемо цю віртуальну машину за допомогою terraform destroy :

terraform destroy

libvirt_domain.terraform_test: Refreshing state... [id=cd2f61a8-cf03-432b-b5f5-d4d623be374b]

Note: Objects have changed outside of Terraform

Terraform detected the following changes made outside of Terraform since the last "terraform apply":

 # libvirt_domain.terraform_test has been changed
 ~ resource "libvirt_domain" "terraform_test" {
   + cmdline   = []
    id     = "cd2f61a8-cf03-432b-b5f5-d4d623be374b"
    name    = "terraform_test"
    # (8 unchanged attributes hidden)
  }

Unless you have made equivalent changes to your configuration, or ignored the relevant attributes using ignore_changes, the following plan may include
actions to undo or respond to these changes.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Terraform used the selected providers to generate the following execution plan. Resource actions are indicated with the following symbols:
 - destroy

Terraform will perform the following actions:

 # libvirt_domain.terraform_test will be destroyed
 - resource "libvirt_domain" "terraform_test" {
   - arch    = "x86_64" -> null
   - cmdline   = [] -> null
   - emulator  = "/usr/libexec/qemu-kvm" -> null
   - fw_cfg_name = "opt/com.coreos/config" -> null
   - id     = "cd2f61a8-cf03-432b-b5f5-d4d623be374b" -> null
   - machine   = "pc" -> null
   - memory   = 512 -> null
   - name    = "terraform_test" -> null
   - qemu_agent = false -> null
   - running   = true -> null
   - vcpu    = 1 -> null
  }

Plan: 0 to add, 0 to change, 1 to destroy.

Do you really want to destroy all resources?
 Terraform will destroy all your managed infrastructure, as shown above.
 There is no undo. Only 'yes' will be accepted to confirm.

 Enter a value: yes

Все це доволі просто, а запитання як змінити параметри ? – ви їх бачите в конфігурації ( name,memory,vcpu,cmdline etc.) для прикладу ви можете вказати більшу кількість пам’яті чи створити декілька віртуальних машин, чи взагалі змінити ім’я цієї машини і таке інше, можливостей купа